Tarieven & vergoedingen

GO is een praktijk voor jongeren. Ben je ouder dan 18 jaar (tot 25 jaar), ook dan kan je bij ons terecht. Hoe zit het met tarieven en vergoedingen bij GO?

Hoe zit het met de kosten? Een belangrijke vraag. Bij GO werken we met twee categorieën: jongeren en jongvolwassenen. Die worden op verschillende manieren gefinancierd.

Jongeren

In deze categorie val je als je 12 tot 18 jaar bent. De psychologische zorg wordt vergoed door de gemeente waar je woont. Wij hebben contracten met de Achterhoekse gemeenten. Een consulent jeugd van de gemeente, een huisarts, medisch specialist of (gezins-)voogd, bekijkt met jou welke problemen je ervaart. Dan kunnen zij jou een beschikking geven voor begeleiding, een training, onderzoek of behandeling. Hiermee krijg je bij ons de ondersteuning die je nodig hebt.

Vraag je op eigen kosten psychologische begeleiding en/of onderzoek aan, dus zonder beschikking? Dan gelden de tarieven vastgesteld door NZA.

Jongvolwassenen

Deze categorie is van 18 tot 25 jaar. Ervaar je problemen op het gebied van sociale zelfredzaamheid en/of psychisch functioneren? Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Achterhoekse gemeenten) kun je een maatwerkvoorziening krijgen. Samen met jou maakt de consulent van de gemeente een inschatting welke ondersteuning je nodig hebt. Je krijgt dan een beschikking. Daarmee kun je bij ons de zorg krijgen die past bij je hulpvraag.

Zorgverzekeringen
Momenteel hebben wij nog geen contracten met zorgverzekeraars. Ons doel is om in de nabije toekomst wel contracten met zorgverzekeraars te sluiten. Ben je aanvullend verzekerd voor psychologische hulp? Dan is het mogelijk om behandeling bij ons (deels) vergoed te krijgen. Ben je 18 jaar of ouder neem dan
contact op met ons voor meer informatie hierover.

WhatsApp chat